Hverdagen i klubben

Hverdagen i klubben


Den primære aktivitet i klubben er ridning og samværet med og arbejdet omkring hestene. Alle klubbørn har adgang til en ugentlig ridetime. Klubbørnene indgår aktivt i røgt og pleje af hestene samt vedligehold af hestenes udstyr. En anden fælles aktivitet kan også være reparation af hegn. Vi bruger altså de arbejdsopgaver et hestehold kaster af sig i vores pædagogiske praksis, hvor målet er, at alle børn føler sig set, hørt og værdsat. Og ikke mindst får lov til at opleve at betyde noget i et fællesskab, hvor vi er afhængige af, at alle hjælper til for, at vi kan lykkes. Her siger vi pænt god dag, når vi kommer i klubben både til børn og voksne, ligesom vi siger pænt farvel, når vi går hjem igen. 

Vi holder med jævne mellemrum børnemøder og staldmøder. På børnemøderne drøfter vi planlægning af den kommende periodes aktiviteter, og hvad der rører sig i gruppen. På staldmøderne aftaler vi, hvem der er passer for hvilke heste på hvilke dage. Alle børn har mulighed for at blive passer for en hest på en bestemt ugedag, hvis de har lyst til det. 

Aktiviteter

· Baneridning
· Rideture på Fælleden
· Mulighed for at blive “passer” på en hest
· Striglekonkurrencer
· Introduktion og konkurrence i mønstring
· Orienteringsløb på Fælleden
· Stikbold, rundbold, etc.
· Ridelejr