Årshjul

Årshjul

Fastelavn og hestelavn: 

Ud over almindelig fastelavn med udklædning og tøndeslagning, holder vi i løbet af foråret hestelavn, hvor vi også klæder hestene ud. Det plejer at være en super hyggelig eftermiddag, hvor også forældre er velkomne. 

Indsamling til Kræftens Bekæmpelse: 

I april samler rideskolens børn og voksne ind til Kræftens Bekæmpelse. Vi slutter indsamlingen af med at grille pølser på rideskolen. 

Ridelejr: 

Hvert år afholder vi ridelejr i tre af ugerne i skolernes sommer-ferie. Læs mere om tilmelding og priser på vores hjemmeside.

Lukkeuger:

Hestene er på sommerferie i ugerne 29, 30, 31, og rideskolen holder lukket i disse tre uger. 

Sommerfest: 

Som start på et nyt skoleår holder vi sommerfest for børn og forældre. Vi hygger med kage, kaffe, grillpølser og diverse heste-underholdning. Sommerfesten finder sted den anden lørdag i august.

Store Hestedag: 

I september tager vi på tur ud af huset til Store Hestedag i Roskilde. Læs mere om dato, tilmelding og priser på vores hjemmeside op på Facebook. 

Halloween: 

Vi (uhygger) sammen i slutningen af oktober med varm kakao og uhyggeligt mørkeløb på Fælleden.

Alle datoer meldes ud på opslagstavlen på rideskolen, på hjemmesiden og Facebook.
På grund af vejret kan visse aktiviteter blive flyttet til andre tidspukter eller måske helt aflyses. Følg med på vores hjemmeside eller på Facebook.