Rideklubben
     Et fritidstilbud til børn og unge i Københavns Kommune

 

 Generelt 
 Klubben 
 Bliv Passer 
 Artikler 
 Billedregler 
 Heste 
 Ridelejr 27-14 
 Ridelejr 28-14 
 Ridelejr 32-14 
 Sommerfest 13 
 Heste på ferie 14 
 Heste på Ferie 13 
 Heste på ferie 12 
 Fastalavn 03-14 
 Åbent hus 
 De Flyvende Føl 
 Kontakt 
 Indbetaling 
 Hesteracer 
 Anatomi 
  Velkommen  
  Om Stedet  
  Klubben  
  Priser  
  Nyheder  
  Billeder  
  Passere  
  De Flyvende Føl  
  Sara's  


 

Fritids- og ungdomsklubben 

 

Vi er en spændende fritids- ungdomsklub i København. Klubben er nemlig en rideklub med idræts- og friluftsprofil.

 

Vi gør meget ud af at bevæge os i det daglige. Det er helt naturligt, da vi ikke har de store indendørsfaciliteter, til gengæld er der meget uderum. Vi er stort set hele tiden i fysisk bevægelse, når vi rider, passer hestene, fodrer, spiller fodbold, rundbold, stikbold osv. Hos os vil du hurtigt føle dig velkommen, da det også er helt naturligt at hjælpe hinanden.

 

Rideklubben er en selvejende fritids- og ungdomsklub, som fungerer ved siden af og samtidig med rideskolens daglige aktiviteter. Vores medlemmer er her på meget skiftende tidspunkter og med forskellige formål. Nogle ønsker blot at passe deres "passehest", andre er meget sociale i vores klubrum/rytterstuen, og andre har mest lyst til at komme, når de skal ride. Dette skaber en meget fleksibel klub, hvor den enkelte frit kan vælge, hvorledes vedkommende vil bruge sin tid.

 

 

 

 

Aktiviteter for vores klubmedlemmer

 

Rideklubben har i løbet af året nogle aktiviteter, som er mere eller mindre ”heste-orienteret”. Ligeledes tager vi på udflugter i løbet af året, når vejret er til det.

 

 

 

Klubbens medlemmer, med undtagelse af ungdomsklubmedlemmer, får fire månedlige ridetimer, der er inkluderet i kontingentet. Herudover kan det forekomme, at medlemmer bliver tilbudt ekstra ridetimer kvit og frit.

 

Herudover kan nævnes:

 

·        Striglekonkurrencer

  

·        Introduktion og konkurrence i mønstring

 

·        Ringridning 

 

·        Orienteringsløb på fælleden

 

·        Rideture på fælleden

 

·        Hestesko-kast

  

·        Fodboldhold, stikbold, rundbold, etc. 

 

·        Mulighed for at blive "passer" på en hest.

 

 

 

Københavns Kommunes oplysninger om fritids- og ungdomsklubberne

 

Et fritidstilbud
Klubberne er et fritidstilbud. De tilbyder mange forskellige former for aktiviteter , udflugter og koloniophold. Der er meget store forskelle i aktivitetsudbudet fra klub til klub. Eksempler på aktiviteter kan være musik, teater, film, computer, idræt, natur-, miljø- og friluftsaktivteter.

Årsplaner
Alle klubber udarbejder en årsplan, hvori mål, midler og metoder er beskrevet. Årsplanen rummer præcise oplysninger om institutionens pædagogiske aktiviteter samt oplysninger om hvilke resultater, der er nået. Årsplanen fås i klubberne.

Herudover udarbejder klubberne i de enkelte bydele i fællesskab en bydelsplan, der forholder sig til de fælles opgaver for alle bydelen klubber.

Formålsbestemmelse
Klubberne er omfattet af en formålsbestemmelse, som siger, de i samarbejde med børn og unge skal skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab.

Tilbudene tjener samtidig et forebyggende formål ved at være et samværs- og aktivitetssted for de børn og unge, som af forskellige grunde ikke benytter de mange øvrige organiserede tilbud.

Klubberne skal gennem målrettet socialpædagogisk arbejde have et forebyggende og støttende sigte i forhold til grupper eller et enkelt barn/en ung, der har særligt behov for støtte.

Kommunen vil ved hjælp af klubtilbudet: 

 

  • Støtte de unge i deres udvikling.
  • Fremme den enkeltes evne til at indgå i sociale fællesskaber.
  •  Samarbejde med de unge om tilrettelæggelsen af klubtilbudets indhold 
  • Give de unge medbestemmelse og medansvar,
  • Give de unge råd, vejledning og støtte.

 

Medlemskaber hos Rideklubben

 

Fritidsklubmedlem (FK)

10-11 år: 508 kr. pr. måned (juli er betalingsfri)

 

Juniorklubmedlem (JK)

12-13 år: 508 kr. pr. måned (juli er betalingsfri)

 

Ungdomsklubmedlem (UK)

UK 14-17 år incl. ridning 300, pr. måned

 

 

Indmeldelse og udmeldelse sker via borger.dk

 

 

.

 

 

 

temp0007_barleft Kontaktoplysninger temp0007_barright

 

Rideklubben

Artillerivej 73 A
2300 København S
Tlf. 32 57 16 09

E-mail:

rideklubben@ridevenner.dk   

 

Webmaster: 

 

 

temp0007_barleft

 

 

Åbningstider

temp0007_barright

 

Fritids-ungdomsklub

Mandag - Fredag:

12.00 - 20.00

Skolefridage:

 8.00 - 17.00